vedeni@elroncz.cz +420 731 172 452

Nabízené služby

Přistavení a pronájem kontejnerů

Přistavení a pronájem kontejnerů

Svoz a využití biologicky rozložitelných odpadů

Svoz a využití biologicky rozložitelných odpadů

Obsluha kontejnerů může mít pravidelný režim nebo jednorázové přistavení.

Naše společnost se zabývá především svozem a využitím biologicky rozložitelných odpadů. Jsme schopni nabídnout kompletní sortiment od svozu až po zpracování odpadu. Našimi zákazníky jsou městské i obecní úřady a podnikatelské subjekty. 

Po zpracování je výrobek použit k rekultivačním pracím pro lokality. Vyrobený kompost je využíván k rekultivaci krajiny po hornické činnosti a oblastí narušených a poškozených lidskou činností. 

Naše společnost ve spolupráci se společnostmi, které se zabývají hornickou činností, provedla a provádí rekultivaci pozemků po ukončení hornické činnosti v Plzeňském kraji. Krajina je postupně upravována tak, aby se pozemky narušené hornickou činností vrátily do krajiny

V našich zařízeních nabízíme zpracování těchto odpadů:

Provoz 1 Zbůch

02 01 01 - Kaly z praní a z čištění
02 01 03 - Odpad rostlinných pletiv
02 01 07 - Odpady z lesnictví
02 03 01 - Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
02 03 05 - Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 04 01 - Zemina z čištění a praní řepy
02 04 03 - Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 05 02 - Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 06 03 - Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 07 01 - Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
02 07 05 - Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
03 01 01 - Odpadní kůra
03 01 05 - Piliny, hobliny, odřezky, dřevo
03 03 01 - Odpadní kůra a dřevo
03 03 05 - Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru
03 03 07 - Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru
03 03 08 - Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
03 03 10 - Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování
03 03 11 - Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 02 20 - Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
10 12 13 - Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
15 01 01 - Papírové a lepenkové obaly
15 01 03 - Dřevěné obaly
17 02 01 - Dřevo
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
19 08 05 - Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 12 - Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod
19 08 14 - Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod
19 09 02 - Kaly z čiření vody
19 12 07 - Dřevo
20 01 38 - Dřevo
20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad
03 03 05 - Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru
tento odpad je podobného charakteru a složení jako 03 03 10
10 12 13 - Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
tento odpad je převážně tvořen hlinitými plnivy

Provoz 2 Zbůch-Týnec

01 01 02 - Odpady z těžby nerudných surovin
01 04 08 - Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 09 - Odpadní písek a jíl
10 13 14 - Odpadní beton a betonový kal
17 01 01 - Beton
17 01 02 - Cihly
17 01 03 - Tašky a keramické výrobky
17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06 - Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 08 - Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 08 02 - Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
20 02 02 - Zemina a kameny

Provoz 3 (lom Kristián)

01 04 09 - Odpadní písek a jíl
10 13 14 - Odpadní beton a betonový kal
17 01 01 - Beton
17 01 02 - Cihly
17 01 03 - Tašky a keramické výrobky
17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06 - Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 08 - Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 08 02 - Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
20 02 02 - Zemina a kameny

Provoz 4 Krimich

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06 - Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
20 02 02 - Zemina a kameny
01 04 09 - Odpadní písek a jíl

kontakt

Sídlo společnosti:

ELRON CZ s. r. o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5

Telefon:

+420 731 172 452